Zen in de Maalstroom

Door de coronacrisis kan onze zengroep niet meer wekelijks samenkomen, maar we kunnen wel iedere woensdagavond samen blijven mediteren.

Iedere woensdag om 20.10 u is er een korte zentoespraak. Daarna zitten we in stilte, iedereen op zijn eigen plek. Je kunt daarvoor het filmpje met de bel gebruiken.

Je vindt ons op Facebook
https://www.facebook.com/levenindemaalstroom/

Wie wil kan een kleine reactie achterlaten, dan weten we dat je er bij was. Maar voel je uiteraard niet verplicht.
De link werkt ook als je niet op Facebook bent. Negeer dan gerust alle vragen om je aan te melden.

De toespraken kun je herbekijken of downloaden via deze link.

Als je een vraag of een verzoek hebt voor een onderwerp voor een van de volgende talks, mail mij. Dat zorgt voor inspiratie.

 

Zenmeditatie is milde open aandacht in zijn meest pure expressie.

Zen is voor diegenen die verlangen om
zonder woorden, de stilte op te zoeken,
met milde open aandacht aanwezig te zijn,
met mateloos mededogen alles wat zich aandient welkom te heten.

De zengroep wil een open ruimte aanbieden 
voor wie op deze manier wil mediteren.

Naast stille meditatie is er ook onderricht in de vorm van een toespraak of vraag en antwoord.

Je kunt regelmatig komen of af en toe als je er zin in hebt. 
Volg daarin je hart.

Als dit de praktijk is die jou ligt
ben je welkom, zoals je bent.

gassho

 

De groep wordt geleid door Edel Maex.

Edel sluit in zijn beleving van zen het nauwst aan
bij het onderricht van de hem zeer dierbare zenleraar
Ton Lathouwers en Maha Karuna Ch’an.

Meer info vind je hier.