Mindfulness is niet: ‘groepstherapie’

Psychotherapie en mindfulness zijn twee heel verschillende insteken.

In therapie gaat het over wat er concreet in jouw situatie misloopt of misgelopen is. In mindfulness gaat het niet over je verhaal, niet dat je verhaal niet belangrijk is, maar de nadruk ligt op hoe je omgaat met wat er zich op dit ogenblik voordoet.

Het maakt even niet uit of dat te maken heeft met wat er vanochtend gebeurd is of in je vroege jeugd. In mindfulness gaan we de geschiedenis niet reconstrueren maar experimenteren met hoe je ermee kunt omgaan.

Psychotherapie en mindfulness spreken elkaar dus niet tegen, ze vullen elkaar aan. Therapie gebeurt in een gesprek, één op één of in een kleine groep. Mindfulness doe je al oefenend. Dat laat ons toe om met grotere groepen te werken. Je hoeft je verhaal niet in de groep te gooien. Het belangrijke werk doe je thuis zelf.