Mindfulness is niet: ‘geloven’

Moet je in mindfulness geloven? Liever niet. Meestal geloven mensen dan in iets heel anders dan wat mindfulness is. Dat leidt tot ontgoochelingen in de aard van: ’het is toch niet wat ik verwacht had’.

‘Geloof mij niet’, vraag ik aan het begin van iedere mindfulnesstraining. Je leert niets door iemand te geloven. Leren doe je maar door wat je zelf ontdekt.

Dat geldt niet alleen voor mindfulness maar even goed voor appeltaart bakken. Je kunt een recept nauwgezet volgen, maar als het zwart uit de oven komt, zul je toch zelf moeten beginnen experimenteren.

In mindfulness reiken we een intensief experiment aan. In dat experiment zul je van alles tegenkomen. Daaruit leer je. Daarom vragen we ook om het oordeel even uit te stellen tot na afloop van de training. Een experiment kun je niet beoordelen voor je het uitgevoerd hebt.

Na de training is het aan jou om wat je zelf ontdekt hebt op jouw manier in jouw leven een plaats te geven.