GELOFTE VAN DE BODHISATTVA

Hoe talloos de levende wezens ook zijn,
ik beloof ze alle te bevrijden.

Hoe onpeilbaar de oorzaak van lijden ook is,
ik beloof die geheel te verwijderen.

Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn,
ik beloof ze binnen te gaan.

Hoe oneindig het pad van ontwaken ook is,
ik ga daarvan de belichaming aan.

Bodhisattva’s zijn de ‘superhelden’ van het mahayana-boeddhisme. Ze personifiëren, vaak uitvergroot, onze heilzame eigenschappen zoals wijsheid, mededogen, daadkracht. Het gemeenschappelijk element van deze eigenschappen is dat ze het welzijn van alle levende wezens ten goede komen.

Daarom wordt er ook gezegd dat ieder van ons een bodhisattva is. Het zijn tenslotte algemeen menselijk eigenschappen, die ieder van ons in zich heeft. Het is onze natuur, ook al zijn we daarom nog geen superhelden.

De geloften van de bodhisattva drukken een intentie uit. De tekst is bewust geformuleerd als onmogelijk. Het doel kan nooit volledig gerealiseerd worden. Er is alleen de open intentie.

De versie die we reciteren is een van de vele mogelijke vertalingen van een oorspronkelijk Chinese tekst. Het klassiek Chinees gebruikt weinig persoonlijke voornaamwoorden. Het woord ‘ik’ is er door de vertaler aan toegevoegd, maar het had evengoed ‘jij’ of ‘zij’ kunnen zijn.

De woorden van de bodhisattva resoneren met onze eigen wijsheid en mededogen. We reciteren ze aan het eind van de meditatie vanuit het besef dat onze meditatiepraktijk niet alleen onszelf ten goede komt maar gericht is op het heil van alle levende wezens.