Mindfulnesstraining


Zoals op vele plaatsen in de wereld is er nu ook een online aanbod. 
Bij de activiteiten in het ziekenhuis nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen in acht. 

 

Praktische info en data
Online intakeformulier
 

Omgaan met stress

'Ik weet dat ik meer tijd voor mezelf moet nemen, maar ik kom er zo moeilijk toe... ' 

'De laatste tijd vind ik geen rust meer... ' 

'Hoe ga ik om met al die emoties en gedachten ... ?'

 

Het leven is niet altijd als een rustig riviertje dat door een bekende bedding kabbelt. Het kan onvoorziene en ongewenste wendingen nemen en in een maalstroom veranderen. Op zulke ogenblikken vraagt het leven het uiterste van je. 

Stress is onvermijdelijk. Niet alleen ziekte maar ook andere gebeurtenissen kunnen een belangrijke oorzaak zijn van stress. 

De enige stressdetector waarover je beschikt is je eigen lichaam. Op die manier kan stress zelf klachten veroorzaken of doen toenemen. 

Wat de psychologische en lichamelijke gevolgen zijn van stress, wordt vooral bepaald door de manier waarop je er mee omgaat. Dit heb je voor een groot gedeelte zelf in handen.

Mindfulness

‘Een wild paard tem je om er mee te kunnen rijden,
niet om er een tamme ouwe knol van te maken.'

Jon Kabat-Zinn ontwikkelde zijn oorspronkelijk 8-weken programma 'Mindfulness Based Stress Reduction' aan het University of Massachusetts Medical Center. Hij maakt hierbij niet in de eerste plaats gebruik van relaxatie maar hij introduceert mindfulness als techniek. Net als relaxatie heeft mindfulness training een oosterse origine. Tegelijkertijd verwijst het naar een algemeen menselijk fenomeen dat in verschillende contexten kan toegepast worden.

In de vergelijking met het temmen van een paard ligt het hele verschil tussen relaxatie en mindfulness training. Er is niets mis met relaxatie. Het is zelfs noodzakelijk om je bij momenten uit de drukte terug te trekken. De boog kan niet altijd gespannen staan.

Maar als je verdrietig bent of blij, als je woedend bent of smoorverliefd, als je huis in brand staat of je hebt net de lotto gewonnen, dan is relaxatie niet echt aan de orde. Als het ons zou lukken in die ogenblikken perfect te ontspannen, dan lopen we het risico dat de intensiteit van het leven ons helemaal ontgaat. Soms staat de boog gespannen.

Mindfulness is bij uitstek dan aan de orde. Het zijn die ogenblikken dat het meer dan ooit nodig is om met een open onbevangen geest, mild en alert aanwezig te blijven en te handelen of los te laten, te genieten of te lijden.

Mindfulnesstraining

Mindfulness is iets waar je je in oefent. Daar begin je best niet mee als het huis in brand staat. Je begint de parachute niet te weven voor de open deur van het vliegtuig. Mindfulness training is iets van dag tot dag, van leuke dagen en van rotdagen.

Mindfulness trainen is alleen maar mogelijk met grote mildheid en (zelf)respect. Een paard trainen kan je maar als je van paarden houdt. Je moet paarden begrijpen, er gevoel voor krijgen. Bij mindfulness training maak je jezelf te vriend, krijg je gevoel voor je eigen reacties al dan niet in spannende stressvolle situaties.

In mindfulnesstraining leren we hoe we steeds weer de rust en helderheid in onszelf kunnen opzoeken. Wanneer het leven ons deze rust niet gunt, leren we zo goed mogelijk om te gaan met wat er gebeurt. Lichaam, gevoelens, gedachten en communicatie zijn daarbij belangrijke thema’s. 

Daarbij werken we met eenvoudige oefeningen gericht op tot stilstand komen, kijken naar en omgaan met wat zich aandient. 

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 u. Sessie 7 is een terugkomsessie die je kunt blijven herhalen. 

Bij de training horen een werkboek en geluidsbestanden met geleide oefeningen.

Alle trainingen worden gegeven of door Edel Maex of door mensen die persoonlijk door hem opgeleid en gesuperviseerd zijn.

Voor wie? 

Deze training richt zich tot mensen die niet alleen maar passief willen afwachten, maar zelf actief willen bijdragen aan hun eigen welzijn. 

De training vraagt een grote eigen inzet. Het echte leren gebeurt tijdens het dagelijkse oefenen thuis. Wie deelneemt verbindt zich om gedurende deze acht weken minstens drie kwartier per dag voor zichzelf te reserveren en thuis te oefenen. 

De training is geen op zichzelf staande behandeling van lichamelijke of psychische problemen. Het kan wel een ondersteuning zijn bij aandoeningen die ingrijpende behandelingen of een lange fase van herstel vergen, en bij psychische en stressgebonden klachten. 

Praktische informatie

Je kunt het intakeformulier online invullen.